Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Bảng giờ tàu hà nội đi sapa

Bảng giờ tàu Hà nội đi Lào cai Bảng giờ tàu Hà nội đi Lào cai-Chúng tôi cung cấp thông tin lịch chạy tàu SP1, SP3, SP5, SP7, LC1. Có tất cả 3 điểm dừng ( Yên Bái, Phố Lu, Lào Cai), đây là loại tàu nhanh nhất tuyến.   Bảng giờ tàu SP1 Tàu Xem tiếp »
Bảng giờ tàu SP3: Hà Nội - Lào Cai Bảng giờ tàu SP3: Hà Nội - Lào CaiTàu SP3 chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai, xuất phát tại ga Hà Nội lúc 21h50 đến ga Lào Cai lúc 06h15 ngày hôm sau. Có tất cả 4 điểm dừng ( Yên Bái, Bảo Hà, Xem tiếp »
Bảng giờ tàu SP5: Hà Nội - Lào Cai Bảng giờ tàu SP5: Hà Nội - Lào CaiTàu SP5 chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai, xuất phát tại ga Hà Nội lúc 19h40 đến ga Lào Cai lúc 04h22 ngày hôm sau. Có tất cả 7 điểm dừng, đây là loại tàu nhanh Xem tiếp »
Bảng giờ tàu SP8: Lào Cai - Hà Nội Bảng giờ tàu SP8: Lào Cai - Hà NộiTàu SP8 chạy tuyến Lào Cai - Hà Nội, xuất phát tại ga Lào Cai lúc 19h30 đến ga Hà Nội lúc 04h05 ngày hôm sau. Có tất cả 5 điểm dừng (Phố Lu, Bảo Hà, Yên Xem tiếp »
Bảng giờ tàu SP7: Hà Nội - Lào Cai Bảng giờ tàu SP7: Hà Nội - Lào CaiTàu SP7 chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai, xuất phát tại ga Hà Nội lúc 20h35 đến ga Lào Cai lúc 04h55 ngày hôm sau. Có tất cả 5 điểm dừng (Gia Lâm, Yên Bái, Bảo Xem tiếp »
Bảng giờ tàu SP4: Lào Cai - Hà Nội Tàu SP4 chạy tuyến Lào Cai - Hà Nội, xuất phát tại ga Lào Cai lúc 20h45 đến ga Hà Nội lúc 05h10 ngày hôm sau. Có tất cả 4 điểm dừng ( Phố Lu, Bảo Hà, Yên Bái, Hà Nội), đây là loại tàu Xem tiếp »
Bảng giờ tàu SP2: Lào Cai - Hà Nội Bảng giờ tàu SP2: Lào Cai - Hà NộiTàu SP2 chạy tuyến Lào Cai - Hà Nội, xuất phát tại ga Lào Cai lúc 20h05 đến ga Hà Nội lúc 04h35 ngày hôm sau. Có tất cả 3 điểm dừng ( Phố Lu, Yên Bái, Xem tiếp »
Bảng giờ tàu SP1: Hà Nội - Lào Cai Bảng giờ tàu SP1: Hà Nội - Lào CaiTàu SP1 chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai, xuất phát tại ga Hà Nội lúc 21h10 đến ga Lào Cai lúc 05h25 ngày hôm sau. Có tất cả 3 điểm dừng ( Yên Bái, Phố Lu, Xem tiếp »
Bảng giờ tàu SP6: Lào Cai - Hà Nội Bảng giờ tàu SP6: Lào Cai - Hà NộiTàu SP6 chạy tuyến Lào Cai - Hà Nội, xuất phát tại ga Lào Cai lúc 18h55 đến ga Hà Nội lúc 03h40 ngày hôm sau. Có tất cả 8 điểm dừng, đây là loại tàu nhanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét